Päikesepaneelid

PÄIKESEENERGIA

Päikesepaneelid

Päikesepaneelid on suurepärane võimalus toota endale ise elektrit ning olla sõltumatu suurtest energiahindade kõikumisest.

Päikeseenergia on tasuta ja taastuv ressurss mida tasub ära kasutada! Soetades päiksespaneelid saab nautida elektrisõltumatust keskmiselt 30 aastat.

Optimaalseima valiku tegemisel aitab E-Systems'i meeskond leida parima lahenduse. Nõustame kliente ja tutvustame erinevaid päikesepaneelide ja inverterite tüüpe ning kinnituslahendusi.

päikesepaneelid

Päikesepaneelide tüübid

Monokristallilised paneelidMonokristallilised paneelid on kõige vanem päikesepaneelide tüüp, mis on valmistatud kristallilisest ränist.

Monokristallilised päikesepaneelid
Materjal
Monokristalliline räni

Efektiivsus
Kõrge (> 20%)

Eluiga
Pikk (> 25 aasta)

Kaal
Raske

Amorfsed paneelidPainduvad õhukese kilega päikesepaneelid on eelistatud valik neile, kellele läheb korda hea hind ning mitmekülgsus

Painduvad päikesepaneelid
Materjal
Erinevad materjalid

Efektiivsus
Madal(< 15%)

Eluiga
Keskmine (< 20 aasta)

Kaal
Kerge

Monokristallilised paneelid on kõige vanem päikesepaneelide tüüp, mis on valmistatud kristallilisest ränist. Just neid kasutatakse Eestis kõige rohkem, sest siiani on need kõige efektiivsemad päikeseenergia tootmiseks. Lisaks sobivad monokristallilised paneelid kõige paremini kohalikku kliimasse. Nende valmistamine on aga pigem kulukas ja aeganõudev protsess mille käigus vormitakse puhas kristalliline räni kangideks ja seejärel lõigatakse plokkideks. Et paremini elektrit toota, lõigatakse ära elemendi servad, silutakse ja ümardatakse.

Monokristallilisi paneele arendatakse pidevalt ning leitakse lahendusi probleemidele nagu madal jõudlus hämaras.

Polükristallilised päikesepaneelid (e. mitmekristallilised paneelid) on hea valik neile, kes päikeseparki luues peavad lugu taskukohasemast hinnast. Madalam hind on tingitud tootmisest, mis on kiirem ja odavam kui muudel paneelidel. Tihti nimetataksegi neid hinna tõttu just  keskklassi paneelideks. Nende tootmisel tekib keskkonda vähem jäätmeid kui monokristalliliste paneelide tootmisel, seetõttu eelistavad neid valida ka väga keskkonnateadlikud inimesed. Polükristallilised päikesepaneelid on valmistatud paljudest ränikristalli fragmentidest, mis on omavahel kokku sulatatud. Seejärel valatakse mass kandilisse vormi ning edasi monteeritakse need plokid kokku polükristalliliseks paneeliks. Polükristallilised päikesepaneelide elemendid ei vaja iga nelja külje lõikamist. Tänu sellele tekib vähem jäätmeid keskkonda ning tootmine on tunduvalt keskkonnasõbralikum.

Välimuselt on polükristallilised elemendid eristatavad tänu piklikule kujule, sinisele viimistlusele ja täpilisele välispinnale. Täpid on tingitud paljudest kristallidest, millelt peegeldub päikesevalgus.

Polükristalliliste paneelide miinusteks võib lugeda monokristalliliste paneelidega võrreldes madalamat efektiivsust ja lühemat eluiga. Pigem madalam efektiivsus on tingitud sellest, et igas rakus on palju kristalle ja elektronidel seetõttu vähem liikumisvabadust. Nii ei teki aga ka nii palju energiat kui monokristallilises päikesepaneelis.

Painduvad õhukese kilega päikesepaneelid (ehk amorfe kilega päikesepaneelid) on eelistatud valik neile, kellele läheb korda hea hind ning mitmekülgsus. Näiteks kasutatakse neid paatides või autosuvilates. Nende efektiivsus ei ole nii suur, aga selle teeb tasa suurem võimalus erinevateks paigaldusviisideks. Kuigi, viimastel aastatel on painduvate päikesepaneelide vallas tehtud suuri edusamme ning lähiajal võib sealt ilmselt oodata suuri edasiminekuid. Painduvad õhukese kilega päikesepaneelid on valmistatud pooljuhtmaterjalide kihtidest. Näiteks kasutatakse räni, kaadmiumtelluriidi ja vask-indium-galliumseleniid. Selle pealmine osa on klaasikiht, mis püüab päikesevalgust. Selle all on läbipaistvad juhtivad kihid, nende vahel pooljuhtkiht. Valmistamisel kasutatakse vahel ka räni, seda õhuke, aga see pole sarnane teiste päikesepaneelide jaoks tehtud tahke räniplaadiga.

Selleks, et luua toimiv päikeseelektrijaam, on vajalikud järgmised komponendid:

 • Päikesepaneelid – valitakse vastavalt soovija vajadustele ja võimalustele
 • Inverter ehk vaheldi – vajalik, et muuta päikesepaneelidest tulev alalisvool meie elektrivõrku sobivaks vahelduvvooluks.
 • Kinnituslahendus või konstruktsioonid – need, mille külge päikesepaneel paigaldatakse. Võimalus on need panna kas mõne ehitise katusele või kasutada maapinnal spetsiaalsetel maaraamidel. Meeles võiks pidada ka seda, et erinevatel katusetüüpidel on erineva hinnaga kinnitid.

Päikesepaneelide eelised

 • Päikesepaneelide kasutamine tagab väiksemad elektriarved
 • Päikeseenergia tootmine on keskkonnasäästlik
 • Päikesepaneelidega kaasnevad madalad hoolduskulud
 • Päikesepaneele saab kasutada eraldatud kohtades, kuhu elektrivõrk ei ulatu
 • Päikesepaneele saab paigaldada igale poole, kus paistab päike
 • Toiteallikas on taastuv
 • Väljaminek päikesepaneelidele on ühekordne, kasu saab aga aastakümneid
 • Päikesepaneelide puhul oled energiasõltumatu ja vähem mõjutatud maailmas valitsevast olukorrast

Päikesepaneelide kasutamise juures on ka miinuseid. Toome välja ka mõned negatiivsemad küljed. Number üks on kohalik kliima ehk talveperioodil on toodang madal. Samuti peab teadma, et ilma akupangata päikesepaneelid toimivad ainult päevasel ajal, meil on aga pimedat perioodi aastas palju. Samuti on suureks takistuseks paljudele esmane suur investeering. Seda saab küll leevendada erinevate päikesepaneelide laenuga, mida praeguseks pakuvad mitmed pangad. On oluline ka teada, et päikesepaneelid on tooted, mille tootlikkus on pidevas languses. Seda ära hoida ei saa. Küll saab valida tooted, mille puhul on tootlikkuse langus piisavalt sujuv ning jäävad ära hüppelised tootmise langused.

Kahtlejad küsivad ka tihti, kas päikesepaneelide paigutamine üldse kuidagi tasub ära Eesti kliimas. Saame kogemusest kinnitada, et need toimivad Eesti kliimas suhteliselt hästi. Näiteks võrreldakse päikesepaneelide tootlust siin võrdväärseks Põhja-Saksamaaga, kus on nende kasutamine väga laialt levinud. Plussiks on ka Eesti päikselised suvekuud, mais, juunis ja juulis toodavad päikesepaneelid pea poole aasta elektrist.

Kuidas olla kindel, et lood optimaalse suurusega päikesepargi? Selle määramisel tuleks lähtuda oma eesmärgiks. Kui see ehitada ärilistel eesmärkidel, kehtib reegel, mida suurem park seda tõhusam. Põhjuseks see, et suuremal pargil on hind võimsuse kohta reeglina odavam.

Isiklikel eesmärkidel ehk sooviga oma püsikulusid vähendada ning saada kiireimat tasuvusaega, siis ei pruugi valem suurus=tõhusus enam kehtida. Tähtsam on hinnata enda tarbimist, sest parima efekti saab päikesepargist siis, kui tarbida ise ära enamus elektrist. Seda eelkõige seetõttu,  et ostes elektrienergiat võrgust, tuleb maksta ka võrgutasu ja sellele lisanduvad ka erinevad maksud. Müües võrku saab tasu vaid elektrienergia eest. Samas mõjutab jaama hinda ühiku kohta ka jaama suurus. Nagu eelpool mainitud siis suurema pargi hind võimsuse kohta on odavam väiksema pargi hinnast.

Oluline ongi leida tasakaal enda tarbimise ja võimsuse vahel. Rusikareeglina arvesta, et park võiks toota aastas sama palju elektrit kui on tarbimine. Näiteks, kui aastas kulub majapidamises 10 000 kWh, siis sobib 10kW päikesepark mis toodab aastas umbes sama palju. Enda tarbeks kasutatav elektrienergia protsent võib kõikuda, aga sellise lahenduse puhul on keskmine, et omatarve on umbes 32% ja 68% müüakse võrku. Suurema pargi puhul hakkab omatarbeks kulunud elektrienergia protsent vähenema. See nihutab omakorda tasuvusaega kaugemale, kuid pikemas perspektiivis jõuab see siiski kätte ning lõpuks toob ka tasuvuse.

Päikesepaneelide paigaldamine

E-Systems - Kõrgkvaliteetsed päikesepaneelid ja tarvikudEt teaksid asjatundjatega suhelda, pead olema kursis sellega, kuidas ja kuhu päikesepaneele üldse paigaldatakse. Esmalt peaks paika panema asukoha. Optimaalse koha valimiseks universaalne reegel on see, et suund peab olema lõunasse ning kaldenurk 30-40°. Parima tulemuse saamiseks on oluline ka see, et paigalduskohta ei tekiks kunagi varjusid. Paigaldusviise päikesepaneelide jaoks on mitmeid. Enamlevinud on paigaldus viilkatustele, paigaldus lamekatustele, paigaldus fassaadidele ja paigaldus maapinnale ehk maaraamidele.

On olemas integreeritud päikesepaneelid, mis asendavad tavapäraseid katusekattematerjale. Need sobivad näiteks uute hoonete katustele katusematerjaliks. Eriti eelistavad neid majaomanikud, kelle katus peaks niikuinii vahetusse minema. Kuna paigaldus lihtne, vahetataksegi katus kohe elektrit tootva vastu välja. Plussidena näeb lahendus elegantne välja ning katusel puuduvad suured väljapaistvad paneeliosad. Küll peab meeles pidama, et integreeritud päikesepaneelid on pigem kallis valik. Kulukuse tõttu ei ole need veel Eestis ka väga levinud.

Rohkem kasutatakse maapealseid päikesepaneele, mis paigutatakse, nagu nimigi ütleb, maapinnale. Selleks ehitatakse neile spetsiaalsed maaraamid. Need osutuvad valituks reeglina neil, kellel on selleks piisav hulk maad. Eriti tihti eelistavad neid maapiirkondade elanikud, sest seal on asustustihedus hõredam ning omatakse suuremaid krunte. Lisaks on see hea lahendus neile, kelle majakatus lihtsalt pole soodsas suunas, see on vana või seal pole piisavalt ruumi. Maapealsete päikesepaneelide suurim pluss ongi sõltumatus katusest ehk saab valida sobivaima koha ning kaldenurga. Kui peaks tekkima vajadus, on ka ligipääs paneelidele lihtsam. See olukord võib tekkida mõne rikke puhul või väga paksu lumekihi eemaldamiseks. Maapealsete päikesepaneelide miinuseks võib lugeda seda, et igasugusele pinnasele neid panna ei saagi, maapind ei tohi olla liiga märg või pehme.

Katusele päikesepaneelid paigaldamiseks on eeldus loomulikult sobiva katuse olemasolu. Seejuures peab seal katusel olema ka piisavalt ruumi ning see paiknema soodsas suunas. Vahel pole ka muud võimalust, kui päikesepaneelid katusele panna. See olukord võib tekkida näiteks linnakeskkonnas, kus krundid väikesed, aga siiski soov ise päikesest elektrit toota. Katusele päikesepaneelide paigutamisel tuleb lasta teha hinnang, kas konstruktsioonid üldse seda raskust kannatavad. Kui ei, tuleb neid tugevdada või leida mõni alternatiivne asukoht.

Päikesepaneelide paigaldamine on töö, mis tuleks jätta professionaalide teha. Kuigi esmalt võib tunduda hinna poolest ahvatlevam paigaldamine ise ära teha, on tulevikus tekkivad probleemid isepaigaldatud paneelidega kulukamad.

Regulaarset hooldust päikesepaneelid ja nende detailid ei vaja. Puhtuse eest hoolitsevad nii tuul kui vihm. Ka õhuke lumekiht ei takista elektri tootmist. Küll võiks lumepuhastusele panustada kevade alguses, et täisvõimsusel tootmine kiiremini pihta hakkaks. Selle protseduuri juures tuleb aga olla ettevaatlik, et paneeli mitte vigastada! Kui kahtled oma oskustes, ära parem puhasta, tulevane kahju võib olla suurem kui kasu.

Kuidas luua oma päikeseelektrijaam

Kas oled nüüdseks lõpuks otsustanud päikesepaneelide kasuks? Panime punktidena kirjas protsess, mille läbima pead, et ise elektrit tootma hakata. Kogu teekond esmasest mõttest kuni elektri tootmiseni võtab keskmiselt pool aastat.

Eeltööd:

 • Klient konsulteerib asjatundjaga, et teada, millised on tema vajadused ning nõudmised
 • Klient valib välja päikesepaneele pakkuvad ettevõtted ning küsib neilt hinnapakkumist oma soovitule
 • Kui sobilik hinnapakkumine leitud, algab eeltöö pakutava ettevõttega, sõlmitakse kokkulepped ja vahetatakse infot.
 • Klient ja päikesepaneele pakkuv ettevõtte sõlmivad lepingu
 • Pakkuja tegeleb vajaliku dokumentatsiooniga (täidab taotlused, koostab projekti, hangib ehitusloa või vormistab ehitusteatise)
 • Pakkuja ehitab valmis päikeseelektrijaama

Järeltööd:

 • Päikesepark ja kogu vajalik dokumentatsioon antakse kliendile üle
 • Ehitajalt saadud dokumentide abil vormistatakse võrguleping võrguettevõttega
 • Elektrimüüjaga vormistatakse elektri ostu-müügileping
 • Edasine hooldus ja kontroll toimub vastavalt omavahelistele kokkulepetele

Päikesepaneelid on üks kindlamaid viise kaitsta end maailmas valitseva ebakindla elektriolukorra eest. Paigaldades päikesepaneelid oled elektrisõltumatu veel aastakümneid. Kuigi alginvesteering võib esmalt tunduda suur, tasub päikesepark end keskmiselt ära kümne aastaga. Arvestades, et elektrihinnad on jätkuvalt tõusuteel, veel kiireminigi. Lisaks teed keskkonnale suure teene. Ei pea muretsema ka sellepärast, et üks hetk plaanid kolida – hoone, millele on paigutatud päikesepaneelid, on kõrgema turuväärtusega.

Tekkis küsimusi?

NÄIDISKOMPLEKTID

Päikesepaneelide näidiskomplektid ja maksumus

Oleme pannud kokku päikesepaneelide näidiskomplektid üldlevinuimatele paigladusviisidele ja pindadele, et aidata teil hinnata paneelide paigladuse mahtu ja hinnaklassi.